Over ons

Onze visie

Wij van Studio MZ geloven dat medezeggenschap en participatie in allerlei vormen een wezenlijke bijdrage levert aan succesvolle organisaties. Maar dat niet alleen; ook maatschappelijk heeft medezeggenschap een bijdrage. In zijn algemeenheid draagt balans in belangen bij aan een wereld waarin het fijn is om te werken en te leven. Meer in het bijzonder zijn thema’s van medezeggenschap zoals rechtvaardigheid, solidariteit, gezond en gelukkig werken, duurzaamheid, discriminatie en gelijke kansen ontzettend actueel. Maar medezeggenschap is ook aan een nieuw elan toe, een frisse wind, juist om het de plek te geven die het verdient.

Wij geloven dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan beter functionerende organisaties.

Wij vinden dat expertise en wijsheid in ons allemaal aanwezig is, en dat we door dat te delen, allemaal sterker en beter worden. Daarom faciliteren we met Studio MZ een open omgeving waarin iedereen op elk moment van de dag kennis kan brengen en halen, ervaring kan uitwisselen en vooral met elkaar in gesprek kan gaan voor inspiratie, nieuwe perspectieven, andere invalshoeken en eigen oordeelsvorming.

Studiomz.nl is onderdeel van MZ Services. Ontstaan vanuit de overtuiging dat OR-leden vaak onbaatzuchtig en met veel tijdsinspanning het OR-werk doen, en wel een steuntje in de rug verdiend hebben. MZ Services is een training- en adviesbureau in medezeggenschap. Zo zagen de trainers van MZ Services tijdens een training vaak de meest leuke en spontane ideeën ontstaan, doordat de OR-leden hier – al was het maar even – tijd en ruimte voor hadden. Plus de helderheid die ontstond door OR-vraagstukken te bespreken met een specialist. Met Studio MZ willen we deze inspiratie en helderheid het hele jaar door mogelijk maken, niet alleen tijdens trainingen.

Studio MZ zorgt er in samenwerking met Zetje voor dat ook medezeggenschappers uit de zorg op de hoogte blijven, en op een goede manier een bijdrage kunnen leveren aan het beleid van hun organisatie.