Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Door je bezoek aan Studio MZ en/of het aanmaken van een profiel verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de huisregels. Studio MZ behoudt zich het recht voor de voorwaarden en huisregels op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

Doel 

Studio MZ heeft als doel uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. 

Doelgroep 

Het online community platform Studio MZ is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met medezeggenschap en/of arbeidsverhouding en iedereen die onderdeel uitmaakt van een medezeggenschapsraad. 

Deelname van Studio MZ

Deelnemen aan Studio MZ betekent dat uw profiel wordt getoond in het profielenoverzicht en dat u vindbaar bent voor andere leden. Mocht u dit niet wenselijk vinden dan heeft u de mogelijkheid dit uit te vinken in ‘mijn profiel’. Mijn profiel is de plek waar u uw persoonlijke voorkeuren en uw gegevens kunt beheren. 

Auteursrechtenbeleid 

Studio MZ respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Wij vereisen dat informatie die door deelnemers wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd is met de rechten van derden. Teneinde deze doelstellingen te promoten, kan vermeende schending worden gemeld op info@studiomz.nl.

Beheer van vraag en antwoord 

  • Leden stellen elkaar vragen en antwoorden op het platform. 
  • Community-managers van Studio MZ hebben de bevoegdheid om vragen te weigeren, te redigeren of anders te ordenen. 
  • Community-managers van Studio MZ zijn zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het platform te verwijderen. 

Commerciële doeleinden 

Studio MZ is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen de doelgroep. Gebruik van informatie, persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van Studio MZ voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, met uitzondering van het aankondigen van evenementen die inhoudelijk bijdragen aan het kennisniveau van de leden. 

Gedrag 

Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet zijn de community-managers onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een deelnemer direct van Studio MZ te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie. 

Bezwaar en beroep 

Bezwaar tegen het intrekken van toegang/autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie kan worden gemeld op info@studiomz.nl.   

Uitsluiting aansprakelijkheid 

  • Studio MZ sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling. 
  • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. Studio MZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien. 
  • Leden van Studio MZ vrijwaren Studio MZ voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten. 
  • Studio MZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.