Hier vind je informatie uiteenlopend van whitepapers en infographics, tot voorbeelddocumenten en checklists, per thema geordend. Iedereen is vrij om hier informatie toe te voegen die relevant is voor de community. De Studio MZ redactie modereert alles wat hier te vinden is zodat jij er zeker van kunt zijn dat de informatie relevant, betrouwbaar en toegankelijk is.

Thema's

Media

Actuele onderwerpen worden in video's en podcasts behandeld die voor de medezeggenschap relevant zijn.

Samenwerking & communicatie

Alles over samenwerking en communicatie binnen het team, met de achterban en de bestuurder. 

Interne OR organisatie

Over het dagelijks bestuur, het werk van de ambtelijk secretaris, visie, agenda en vaardigheden.

Organisatiekennis

Over alles wat er in een organisatie gebeurt en kan gebeuren. Van fusies en overnames tot goed werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden.

Medezeggenschapskennis

Kennis die je zeker nodig hebt als medezeggenschapper. Over verkiezingen, structureren, wetten en vernieuwing.

Studio MZ

Alle informatie over studio MZ zelf